Startsida Umeå kommun

Befolkning

Umeå kommun har haft en stark tillväxt under mycket lång tid. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Umeå 128 901 invånare. Antalet invånare ökade med 1 782 personer under 2019. Under de senaste fem åren har Umeå haft en genomsnittlig befolkningstillväxt med cirka 1 850 personer per år.

Umeås befolkning varierar under året vilket är ett vanligt mönster i större universitetsorter. Den största ökningen kommer alltid under hösten och beror på den stora tillströmningen av studenter vid höstterminsstarten. Befolkningen ökar vanligtvis också i början av året när vårterminen startar i januari-februari. Minskningen kommer under våren när läsåret slutar och många studenter flyttar ut.

Befolkningsförändringar

Befolkningsprognoser

Utrikes födda

Demografen

I Demografen webb finns uppgifter från år 1981–2019. Du kan välja data för hela kommunen, stads- eller kommundelar (2-siffernivå) eller data för den finaste delområdes­indelningen (6-siffernivå).

Starta Demografen webb

Läs mer om Demografen

Kontakt

Tordleif Hansson
utredare
090-16 12 49
tordleif.hansson@umea.se

Daniel Levisson
statistiker
090-16 12 57
daniel.levisson@umea.se

Mer statistik

För ytterligare statistik, uppdelad på ålder, kön och stadsdelar hänvisar vi till statistikdatabasen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus