Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns befolkningsprognos 2019-2030

Den aktuella befolkningsprognosen "Prognos 19" utgår från den faktiska befolkningen i Umeå 2018 och sträcker sig fram till prognosens slutår 2031. Folkmängden avser den 31 december respektive år och åldern är den som är uppnådd vid årets slut. I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig vänta sig att prognosen ska slå in exakt. En befolkningsprognos har högst träffsäkerhet under de första två åren, men efter ytterligare några år kan det vara svårare att bedöma hur stor befolkningsökningen blir och i vilka områden den sker.

Läs mer i rapporten Befolkningsprognos för Umeå kommun 2019-2030.

Prognoser för delområden finns i Umeå kommuns statistikdatabas.

Källa: Umeå kommun

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus