Startsida Umeå kommun

Byggande och bostäder

Bostadsbyggandet är av strategisk betydelse för en tillväxtkommun som Umeå.  Det är viktigt att kommunen kan erbjuda attraktiva bostäder för alla dem som flyttar till Umeå. En god tillgång till bostäder för livets alla skeden är också en viktig förutsättning för att ge umeborna bra livskvalitet och stimulera rörligheten på bostadsmarknaden. 

Under 2018 färdigställdes 1 435 bostäder i Umeå inklusive ombyggnationer. Ett politiskt beslut har fattats om att höja ambitionsnivån i bostadsbyggandet till 2000 nya bostäder/år under några år här framöver. Detta för att bygga bort bostadsbristen samt skapa en väl fungerande bostadsmarknad.


Kontakt

Tordleif Hansson
utredare
090-16 12 49
tordleif.hansson@umea.se

Peter Thuresson
statistiker
090-16 23 70
peter.thuresson@umea.se

Mer statistik

För ytterligare statistik, uppdelad på ålder, kön och stadsdelar, se statistikdatabasen.