Startsida Umeå kommun

Statistikdatabas

I statistikdatabasen kan du själv ta fram de statistikuppgifter du vill se utifrån egna önskemål, samt spara för vidare bearbetning eller utskrift. Databasen ger dig möjlighet att söka efter tabeller för hela Umeå kommun och jämförelsekommuner som helhet men även för mindre delar inom kommunen som till exempel stads- och kommundelar utifrån olika ämnesområden.

Statistikdatabasen

Kontakt

Peter Thuresson
Statistiker
090-16 23 70
peter.thuresson@umea.se

Josefina Rosenlöv
Statistiker
090-16 12 42
josefina.rosenlov@umea.se