Startsida Umeå kommun

Statistikdatabas

I statistikdatabasen kan du själv ta fram de statistikuppgifter du vill se utifrån egna önskemål, samt spara för vidare bearbetning eller utskrift. Databasen ger dig möjlighet att söka efter tabeller för hela Umeå kommun men även för mindre delar inom kommunen som stads- och kommundelar utifrån olika ämnesområden. Här finns också möjlighet att ta fram statistik från den senaste befolkningsprognosen. Den geografiska avgränsningen för stads- och kommundelarna hittar du på sidan Statistik på karta.

Statistikdatabasen

Kontakt

Peter Thuresson
Statistiker
090-16 23 70
peter.thuresson@umea.se

Josefina Rosenlöv
Statistiker
090-16 12 42
josefina.rosenlov@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus