Startsida Umeå kommun
Umeås historia
Här kan du läsa om Umeås historia från forntid till nutid.
Välj vilken tidsepok du vill läsa mer om genom att klicka på rubrikerna i menyn.

Sidan har granskats 2018-02-02

Sidans kortadress: www.umea.se/historia

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.