Startsida Umeå kommun

Umeås historia 1900–2000

1900 ges första numret av frisinnade Västerbottens-Kuriren ut. Den tar sig friheten att kritisera herrarna i staden. Tidningens första år kommer att präglas av många spännande tryckfrihetsmål och tidningen beskylls för att vara en "bustidning".

1901 kommer Norrlands dragonregemente och 1909 Västerbottens regemente till Umeå. Staden passerar under seklets första årtionde 5 000 invånare.

1910 arrangerades världens första jojkkonsert på Mimerskolan. Jojk som tidigare var förbjudet är en av Europas äldsta vokala musikformer, och finns i dag i både traditionell och modern form.

1913 byggs Kulla vattenverk för att försörja staden med grundvatten från Vindelälvsåsen. Vattnet leds med självfall i trästocksledningar ner mot staden. Kulla vattenverk är numera kulturminnesmärkt.

1917 startas socialdemokratiska Västerbottens Folkblad. Tidningen tar upp kampen mot höga priser och låga löner samtidigt som den kämpar med sin egen ekonomi. En tydlig vänsterprofil under de första åren gör att Kuriren och Umebladet ger VF öknamnet Bolsjevikbladet.

1920 anlägger staden en uthamn i Holmsund.

1929 startar Gösta Nyström ett möbelsnickeri på Böle. Han börjar göra bilkarosser i trä och företaget byter namn till Nyströms karosseri. På 1940-talet introducerar Nyström den första självbärande stålkarossen i världen och i slutet av 1950-talet inleds ett samarbete med Volvo. År 1964 köper Volvo hela fabriken och Volvo Lastvagnar Umeverken ska senare bli Umeås största privata arbetsgivare.

1932 Umeå har vuxit och vattenkonsumtionen ökat, därför byggs ett nytt vattenverk intill det första uppe vid Kulla. Det var i drift till 1954 då nuvarande Forslunda vattenverk anlades. Vattenverket från 1932 är rivet.

1936 får hovrätten för övre Norrland säte i Umeå.

1940-talet är det årtionde man inleder den långa processen att övertyga statsmakterna om att Umeå bör bli en högskolestad.

1948 börjar seminariet för huslig utbildning.

Vasabåtarna börjar trafikera sträckan Umeå-Vasa. Resan tar sju timmar och ända in på 1960-talet går finlandsbåtar som Pörtö och Korsholm ända in till Rådhuskajen i centrala Umeå.

1949 invigs Tegsbron över Umeälven.

1951 får Umeå möjlighet att bygga upp ett akademiskt storbibliotek genom att bli tilldelade ett exemplar av allt material som trycks i Sverige.

1952 var sista året de renskötande samerna hade sina renar på vinterbete på campusområdet vid Umeå universitet.

1954 Forslunda vattenverk tas i drift, alltjämt med grundvatten som råvara för umebornas kranvatten. Den ursprungliga byggnaden byggdes ut på 70- och 90-talet på grund av Umeås expansion.

1955 börjar Norrlands lantbruksförsöksanstalt Röbäcksdalen sin verksamhet.

1956 inleds akademisk undervisning i Umeå. Tandläkarutbildningen startar och med den börjar en utbyggnad av högskolan.

1957 blir Umeå lasarett regionsjukhus för övre Norrland.

1958 är Stornorrfors kraftverk färdigt efter flera års byggande.

1959 startar medicinutbildning i Umeå.

1962 inrättas socialhögskolan i Umeå. Nu invigs också Umeå flygplats.

1963 blir Umeå den 1 juli officiellt en universitetsstad.

1965 slås staden och landskommunen samman och Umeå får 47 250 invånare. Den 17 september samma år invigs Umeå universitet.

1966 passerar Umeå kommun 50 000 invånare.

1967 får Umeå en lärarhögskola.

1969 har universitetet fem fakulteter.

1972 Umeås första avloppsreningsverk blir färdigt ute på Ön. Det är en av stans största miljövårdsanläggningar. Detta år startar också avfallsförbränning på Ålidhem och man börjar så småningom bygga fjärrvärmenät.

1974 genomförs den sista stora kommunsammanslagningen. Holmsund, Hörnefors, Sävar, Holmön och Umeå blir ett Umeå med 73 977 invånare. Norrlandsoperan öppnar.

1975 invigs Kyrkbron över älven efter decennier av stormig debatt. Utbyggnaden av Umeå flygplats påbörjas. Banan förlängs till 2 000 meter och blir 45 meter bred.

1977 slås universitetets fem fakulteter ihop med lärarhögskolan, socialhögskolan, vårdlärarutbildningen, husliga seminariet och förskollärarutbildningen till det nya Umeå universitet. Antalet studerande är 8 000.

1980 får socialdemokraterna för första gången makten i Umeå kommun efter 1979 års kommunalval.

Timmerflottningen i Umeälven upphör helt och ersätts med transport på lastbil.

1986 får Umeå ett teaterhus genom att nya Folkets hus stod klart intill det årsgamla stadsbiblioteket i kvarteret Idun, mitt i stan.

1987 genomförs en stor ansiktslyftning av torg och gågator i Umeås centrum för hundratals miljoner kronor.

1989 är Obbolabron mellan Holmsund och Obbola färdig. Färjtrafiken kan avvecklas.

1992 passerar Umeå Sundsvall i invånarantal och blir Norrlands mest folkrika kommun.

1995 når Umeå 100 000 invånare, varav 54 procent är inflyttade. Antalet studenter vid Umeå universitet uppgår nu till över 19 000.

1996 beslutar riksdagen om nedläggning av regementet NB 20 Lapplandsbrigaden i Umeå.

1997 utser en rikstidning för andra gången Umeå till Sveriges bästa kommun att arbeta och leva i. Gimonäs återvinningscentral tas i bruk och soptippen blir ett minne blott för avfall från privata hushåll.

1998 köps och övertas mark och fastigheter tillhörande nedlagda Västerbottens regemente av Umeå kommun. Det gamla garnisonsområdet döps därefter till Regementet. På området etableras en företagspark med namnet Umestan Företagspark.

1999 startar bygget av Botniabanan efter regeringsbeslut 1997. Hippologum, en av Sveriges största ridsportanläggningar, invigs.

2000 vinner det nya stjärnskottet på skidhimlen Per Elofsson från Röbäck, bland annat flera VM-guld i finska Lahtis. Han gör Umeå, och framförallt Röbäck, känt i massmedia över hela världen. Green Zone, ett kvarter i Ersboda uppfört enligt ekologiska principer, invigs. Umeå IK (UIK) blir svenska mästare i damfotboll för första gången. Dåva kraftvärmeverk tas i bruk.