Startsida Umeå kommun
Umeås historia
Här kan du läsa om Umeås historia från forntid till nutid.
Välj vilken tidsepok du vill läsa mer om genom att klicka på rubrikerna i menyn.

Sidan har granskats 2018-02-02

Sidans kortadress: www.umea.se/historia