Startsida Umeå kommun

Holmsunds och Obbolas historia

Holmsund är ett ungt samhälle. Det bildades vid mitten av 1800-talet medan Obbola antas ha haft bosättning redan på 1300-talet. Vid sidan av fiske och jordbruk har orterna dominerats av ett antal stora industrier. Tillgången till flottleder och skog kombinerat med en bra hamn gjorde Holmsund och Obbola till idealiska skogsindustrier.

1889 byggdes den första industrin, Obbola ångsåg, på Obbolaön. Innan dess hade orten främst varit ett bondesamhälle. I början av 1900-talet övertogs företaget av Holmsunds Ångsågs AB för att sedan brinna ner år 1909. I stället för att bygga nytt gick sågbolagen i Holmsund, Sandvik och Nordmaling ihop och beslöt att bygga en pappersmassefabrik i Obbola. Denna industri kom att bli mycket viktig och heter idag SCA Packaging Obbola. På 1950-talet fanns det fortfarande jordbrukare på ön som ofta hade sidoinkomster i form av fiske och från mink- och rävfarmer.

Under 1800-talets senare del utvecklades Holmsund till ett industrisamhälle när två konkurrerande sågverk etablerade sig. Baggböle sågverk anlade 1848 en lastplats som kallades Holmsund och Sandviks ångsåg byggdes 1857. De två bolagen dominerade hela samhällslivet, varpå kyrka och skola byggdes för deras arbetare.

Holmsund fick ett ordentligt uppsving efter andra världskriget. Europa skulle byggas upp igen och sågverken fick arbeta för fullt för att få fram material. Nu blomstrade orten och caféer, dans, biografer och hotell växte fram.

Spår av det gamla brukssamhället finns bevarade på Västerbacken, ett välbesökt utflyktsmål.  

Mer information
Obbolabron

Obbolabron

1989 invigdes Obbolabron som numera knyter samman de två orterna. Brons längd är 1 381 meter och den vilar på betongfundament som i sin tur vilar på betongpålar slagna direkt ner i urberget.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus