Startsida Umeå kommun
Sävar herrgård

Sävar herrgård

Sävars historia

Sävar kommundel är efter norrländska förhållanden en gammal bygd. För 4 000 år sedan började havet att dra sig tillbaka och fornfynd visar att bygden varit delvis bebodd. Befolkningen höll sig i närheten av havet och livnärde sig på sälfångst, fiske och jakt.

Jordbruk i modern mening och under organiserade förhållanden växte fram som huvudnäring under medeltiden. Många byar inom kommundelen beräknas ha uppkommit 1400- och 1500-talet. De flesta byar kom helt naturligt att anläggas i anslutning till Sävarån som flyter genom hela kommundelen.

Industrialiseringen började i mitten på 1700-talet då en såg anlades i Sävar. Tidigt kom Sävarån att utnyttjas för industriella ändamål och Skeppsvik vid Sävaråns mynning var under industriperioden en betydelsefull hamn och lastplats för industrierna.

I slutet av 1700-talet började järnbruksepoken i Sävar. Malm och tackjärn fraktades hit från Mellansverige och vid Johannesfors järnbruk (1798–1882) och Sävar järnbruk (1804–1865) tillverkades stångjärn, kätting och spadar.

Mer information
sävar gamla kommunvapen

Slaget i Sävar 1808–1809 mellan Sverige och Ryssland är kanske den händelse som starkast präglat bygden. Det var för Sveriges del inget ärevördigt krig och kom att resultera i att Finland skildes från det svenska riket.

Det gamla kommunvapnet på bilden påminner om de krigiska händelserna.

Järnhanteringen och sågverksamheten blomstrade under hela 1800-talet, men sedan blev åter jordbruket modernäringen.

Sävar och Holmön var fram till 1974 egna kommuner, men ingår nu i Umeå kommun.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.