Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

Kuriosa

På vykortet syns båda ryttargångarna som hästarna reds igenom för att enkelt ta sig mellan kasernbyggnadens främre och bakre sida. Fotoägare: Mikael Björkman.

K 8 blev K 4

Norrlands dragonregemente hade nummerbeteckningen K 8 vid flytten till Umeå, vilket innebar att det var Sveriges åttonde kavalleriregemente. Vid den tiden var det totala antalet kavalleriregementen i Sverige just åtta stycken, men i slutet av 1920-talet drogs det antalet ner till fyra och regementet fick då istället beteckningen K 4.

Ryttargångar

När kasernbyggnaden skulle byggas ut på bredden i början av 1900-talet insåg man att det skulle kunna bli omständligt att få hästarna från stallarna på norra sidan till framsidan av huset. Därför byggdes det två ryttargångar genom huset som var höga nog att rida igenom, för att hästarna inte skulle behöva ta sig runt hela byggnaden. I dag finns inte gångarna kvar, men där de en gång var placerade finns nu fönster som är i samma form som gångarnas valv. I byggnadens västra del finns även ett mötesrum som heter just ”Ryttargången” för att visa på platsens historia.

Det stora fönstret på bottenplan visar var den östra ryttargången en gång fanns.

Minneskista

I stadshusets källare finns en minneskista begravd i en vägg. Platsen är märkt med en gyllene skylt vars text lyder:

”Hundra år efter den stora stadsbranden 1888 murades här in en minneskista med innehåll från Umeå åren 1988 och 1888. Den skall öppnas igen den 25 juni 2088. Kommunfullmäktiges ordförande har nyckeln.
’Därför bör den klokast skattas
som den gyllne regeln minns
Att värdera vad som finns
och ej endast vad som fattas
– Okänd tänkare’”

Hedersmedborgare

Umeå har fyra hedersmedborgare:

  • Stieg Larsson, författare 
  • Anita Ingegerd Gradin, journalist, politiker och diplomat 
  • Gunnar Nordahl, fotbollsspelare
  • Lars Widding, författare

Gymnastik blev restaurang

Restaurang Översten ligger sedan 2013 i en byggnad som tidigare användes som exercishus, eller gymnastiksal, både under den militära tiden och efter att kommunen tog över området.

(Klicka för större bild) Restaurang Översten ligger i det gamla exercishuset.

Grindstugorna

De byggnader som vi i dag kallar grindstugorna byggdes först för att vara vakt- och arrestpaviljong. 1971 byggdes de om för att kunna husera telefonister och växel.

Arrest i källaren

När kasernbyggnaden byggdes ut på båda sidor revs de arrester som då fanns på entréplan. Innan den nya arresten (en av grindstugorna) var färdig behövdes en tillfällig sådan som fick ta plats i källaren. Den finns kvar än i dag.

Innan gårdsannexet

Där Södra flygeln (gårdsannexet) står i dag stod tidigare en byggnad som under militärtiden ursprungligen innehöll logement och som sedan användes som matsal vilket då kallades marketenteri. Under en kort tid på 1960- och 1970-talen fungerade lokalen som ungdomsgård och kallades då Centralgården.

Kavalleriets övningsfält i Umeå

Området mellan Dragonfältet och Nolia fungerade under regementets tid som K 8 och K 4:s övningsfält. Hedlundadungen vid Nolia utgjorde den sydvästra gränsen av fältet och Hovrättsgatan (som tidigare hette Seminariegatan) den östra. Järnvägen var den norra gränsen och Skolgatan den södra.

Militära spår

I området kring det gamla regementet finns ännu tecken kvar från dess militära historia. Tecknen går att finna i namn på både gator, områden, byggnader och annat. Bostadsområdet Dragonfältet är ett exempel, där Olof Palmes gata går att finna. Palme gick nämligen i kadettskola vid regementet vilket inspirerade gatunamnet. Andra exempel på gatunamn är Ridvägen och Dragongatan. På stadshusområdet finns restaurang Översten, Sadelmakeriet och Ryttmästaren och längs Dragongatan finns gymnasieskolan Dragonskolan. Kvarteren Ryttaren, Stigbygeln och Spiltan är bara några fler exempel på hur kavalleriet har inspirerat namn i Umeå.

(Klicka för större bild) På kartan syns några av de kvartersnamn i Umeå som har kopplingar till det gamla regementet.

Hästrikt område

Under kavalleritiden fanns det i snitt alltid 300 hästar på plats på regementet. Kavalleriet hade däremot ansvar för att mönstra 2000 hästar vilket innebar att det ibland kunde befinna sig ett sådant stort antal ackordhästar i Hedlundadungen vid övningar och repetitionsutbildningar.

Minneslunden på I 20

På I 20, där regementsmuseet i Umeå tidigare låg, finns en minneslund där tävlande hästar som tagit medaljer fått minnesstenar. Men är hästarna verkligen begravda där? Nej, eftersom hästar är värda mycket både vid liv och inte är det bara en liten del av dem som faktiskt begravs i minneslunden - om ens någonting alls. Som mest begravs en hov. Flera av stenarna är bara en minnessten utan att någon del av hästen begravd.

Saab är en av de hästar som hedras i minneslunden som finns på I 20. Dragonen Bertil Österlund segrade i de Nordiska Ryttarspelen tillsammans med hästens Saab när de tävlade i fälttävlan 1955. Bertil blev uttagen till träningsläger inför OS 1956 men Saab blev sjuk och behövde avlivas.

Hästen Fair har också en gravsten i minneslunden. Folke Frölén och hans häst Fair vann, tillsammans med det svenska laget, guld i fälttävlan under OS i Helsingfors 1952.

(Klicka för större bild) Foto: Ingemar Ekenberg.

Översten

I den västra delen av stadshusets vind låg personalrestaurangen Översten, tills den flyttades till det gamla exercishuset 2013. När kommunen var nyinflyttad i stadshuset fanns det inte personalkök på de olika avdelningarna, utan anställda fick gå till restaurangen under fikaraster och luncher. Under flera år serverades där mat som levererades från Dragonskolan. Vissa anställda minns den här tiden som genomsyrad av en starkare gemenskap bland de anställda eftersom att alla, oavsett yrkesroll, samlades och åt samma mat tillsammans.

Det lutande golvet i stadshuset

Då kasernbyggnaden byggdes om för att bli stadshus blev golvet lutandes mellan byggnadens mitt och dess östra sida. Nivåskillnaden på golvet blev ungefär 40 centimeter från mitten av huset till längst ut i den östra delen. Mest troligt orsakades lutningen av två trappsteg som fanns i kasernen, men som sedan täcktes över när golvet lades i stadshuset. När påbyggnaden gjordes till kasernen 1906 blev det nämligen en nivåskillnad mellan den östra sidan och mitten, vilket löstes med dessa trappsteg. När det sedan var dags för kommunen att flytta in i huset var trappstegen borta men lutningen ett faktum.

(Klicka för större bild) Till höger i bild syns den byggnad som både fungerat som logement, matsal och ungdomsgård. Fotot är taget 1964 och finns att hitta på stadsarkivet i Umeå. Fotoägare: Stiftelsen Regementsmuseet.