Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

Om utställningen och källor

Utställningen "Stadshusområdet – en historia" har tagits fram inför stadshusets 50-årsjubileum 2019. Utställningen består av dessa sidor på nätet, men också en tidslinje med historiska milstolpar för stadshusområdet och foton utskrivna i stort format.

Stort tack till Malin Kultti som har gjort efterforskningar, intervjuat, skrivit, fotograferat och sammanställt materialet som ett praktikarbete under våren 2019.

Stort tack också till alla som har medverkat eller på andra sätt hjälpt till i arbetet med utställningen:

 • Bengt Björkman
 • Ingalill Bengtsson
 • Britt-Mari Häggström
 • Per-Axel Staflund
 • Bo Hjalmarsson
 • Ebbe Nygren
 • Mikael Björkman
 • Robert Nilsson
 • Lennart Olofsson
 • Ragnar Nilsson
 • Lars Sahlin
 • Anita Persson
 • Barbro Georgson
 • Katarina Westerlund
 • Lotta Nygren
 • Bengt Lundberg
 • Björn Hollén
 • alla andra som har bidragit med historier

Stort tack till följande organisationer som har bidragit med material av olika slag:

 • Västerbottens museum
 • Försvarsmakten Regionarkiv Boden
 • Armémuseum
 • Stadsarkivet Umeå kommun
 • Stiftelsen Regementsmuseet
 • Umeå kommun Lantmäteri

Mycket information har hämtats från följande böcker eller tidningar:

 • Tidningen "Blå dragonen 1965–1966"
 • "Blå dragoner i Umeå – berättelser från en svunnen epok", redaktör: Per-Axel Staflund (2002)
 • "Dragonminnen – halvsekelgamla minnesbilder från en kasern som sadlat om", redaktör: Lennart Forsberg (2017)
 • "Kungl. Norrlands dragonregemente 1893–1976 – biografiska anteckningar" (1994)
 • "Kungl. Norrlands dragonremente i ord och bild" (1911?)
 • "Lokomotivet som frös fast", Gunnar Harding (1967)
 • "Lumpen – från mönstring till muck", red. Anna Maria Forssberg & Klas Kronberg (2014)
 • "Mitt poetiska liv", Gunnar Harding (2013)
 • "Umehistorier, upplevelser och minnen nedtecknade", Sören Burman (2014)
 • "Umeå stads historia 1888–1972", Sven Ingemar Olofsson (1972)
 • "Vigselrusch i Umeå", artikel 22 november, Västerbottens-Kuriren (1989)