Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

1894

Jämför kartorna:

(Klicka för större bild) Karta över Umeå från 1899.

(Klicka för större bild) Karta över Umeå från 1943. Original (med beteckningen arkivakt 26/1962) finns i Umeå kommuns byggnadsnämnds arkiv, volym J 5:2.

För att lösa problemet behövde regementet flytta. Det blev en kamp mellan flera norrländska städer som ville ta emot K 8 och de främsta kandidaterna var Sundsvall, Umeå och Östersund. I maj 1894 bestämdes det att Umeå vann tvisten och under samma år började kasernområdet i Umeå att planläggas.