Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

1901

Invigning av Norrlands Dragonregemente K 8 i Umeå 1901. Fotoägare: Försvarsmakten Regionarkiv Boden.

Kasernområdet i Umeå var planerat och byggt för att passa det som 1892 års försvarsbeslut hade fastställt. Tanken var då att 185 man skulle förläggas i kasernen och 160 man i den vinterbonade ”baracken”. Under sommartid skulle baracken kunna husera de 70-tal värnpliktiga som skulle ha 90 dagar lång övningstid. Vinterstallar hade byggts för att kunna rymma ungefär 275 hästar. Övriga 190 hästar skulle lämnas i andras vård under vintern för att kunna tas in under sommaren. Verkligheten blev däremot väldigt annorlunda när nya beslut togs 1901.

Flytten av Norrlands Dragonregemente till Umeå sammanföll med en omfattande härordningsreform 1901 som totalt förändrade förutsättningarna för det nybyggda området. Härordningen innebar att Sverige skulle frångå indelningsverket och tidigare rotesystem, för att istället införa allmän värnplikt för män. Rotesystemet innebar att en region bestod av flera rotlar, där bönderna i en rotel fick ansvar för att föda en soldat genom att bygga ett boställe med odlingsbar mark till denne. Rotesoldater som de kallades hade alltså eget torp, medan värnpliktiga inte hade det. Övningstiderna för de värnpliktiga gick från 90 dagar till att bli 240, och antalet värnpliktiga ökade från 70 till 150. Det innebar att det nybyggda kasernområdet i Umeå var för litet redan från start. Fler människor och hästar skulle alltså ha plats samtidigt jämfört med vad som var planerat, och området behövde byggas ut.

(Klicka för större bild) K 8 kasernbyggnad innan 1906. Fotoägare: Mikael Björkman.