Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

1905

K 8 uppställning på kaserngården (vid ett senare årtal). Längst upp till höger i bild syns beväringsbaracken som sedan kom att användas som matsal. Fotoägare: Försvarsmakten Regionarkiv Boden.

Beväringsbaracken, soldaternas logement, byggdes om för att fler beväringar skulle rymmas och för att byggnaden skulle klara kylan under vintermånaderna.

(Klicka för större bild) Kö till matsalen, som kallades marketenteriet eller "markan", på 1950-talet. Foto: Bo Sallmander/Armémuseum.

(Klicka för större bild) Ritning över byggnadens exteriör. Original tillhör Stiftelsen Regementsmuseet.