Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

1918–1920

På bild syns bland annat Georg Henric Emanuel Ståhl som var överste och chef för Norrlands dragonregemente från 1917 till sin död 1919. Fotot har inte med spanska sjukan att göra, men är relevant för tidsperioden. Fotoägare: Försvarsmakten Regionarkiv Boden.

Under dessa år drabbades K 8 av spanska sjukan, en sjukdom som orsakades av ett influensavirus och drabbade många i den svenska armén under den här tiden. Mellan sommaren 1918 och sommaren 1919 insjuknade så många som 231 personer i regementet, vilket var mer än en tredjedel av det totala antalet. Epidemin tog nya tag under början av 1920 och 132 personer smittades. Totalt avled tolv personer under den här två-års-perioden. K 8 saknade på den här tiden ett eget sjukhus vilket förvärrade spridningen av sjukdomen när de smittade istället fick vårdas på stadens lasarett eller I 20:s vårdavdelning.