Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

1925

Gustav V till häst hos Norrlands dragonregemente 1927, året innan K 8 blev K 4. Foto: Okänd/Armémuseum

1925 års härordning minskade landets kavalleriregementen från 8 till 4 vilket ledde till att regementet i Umeå bytte nummerbeteckning till K 4 i januari år 1928.

(Klicka för större bild) Dragonsoldater vid kaserngrindarna till K 8, 1926. Fotoägare: Lennart Olofsson.