Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

1943

(Klicka för större bild) Ritning över kasernbyggnadens exteriör. I mitten på baksidan av byggnaden, alltså fasaden mot norr, syns utbyggnaden som gjordes 1943. Original tillhör Stiftelsen Regementsmuseet.

En utbyggnad som fungerade som dag- och nattlokaler för furirerna byggdes på den norra sidan av kasernen.

(Klicka för större bild) Ritning över kasernens interiör. Original tillhör Stiftelsen Regementsmuseet.

(Klicka för större bild) Vykort från Kristoffer till mor Maria, daterat 1936. På bilden har han markerat två fönster med kryss. Fotoägare: Robert Nilsson.

(Klicka för större bild) Baksidan av vykortet, daterat 1936. Texten lyder: Så här ser huset ut som vi ligger i och de två fönster jag märkt ut är på vårt rum. Det har varit bara styggväder sedan jag kom hit, snöat och regnat varannan dag. Här kommer man nog att vila upp sej för jag skall bara sopa och städa i exercishuset som jag märkt ut på Kinas kort och sedan gå vakt där hela dagen. Hälsningar Kristoffer. Fotoägare: Robert Nilsson.