Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

1965

(Klicka för större bild) Medan kommunen planerade för ombyggnationen av regementet var det här en av skisserna för hur området hade kunnat komma att se ut. Skissen finns som original i Umeå kommuns stadsarkiv.

(Klicka för större bild) SM i femkamp, ryttartävlingar 25 augusti 1964. Fotoägare: Stiftelsen Regementsmuseet.

(Klicka för större bild) Övning av övergång till häst i Rönnbäck 1964. Fotoägare: Stiftelsen Regementsmuseet.

I november 1965 bestämde stadsfullmäktige att kommunförvaltningen skulle flyttas till ett nytt stadshus och att K 4:s regemente, med fokus på kasernen, skulle byggas om för att passa det syftet. Kommunförvaltningen behövde visserligen mer utrymme, men var också inspirerade av att Stockholm stad ungefär tjugo år tidigare hade byggt om Svea artilleriregementes lokaler till kontor. Beslutet grundade sig också på att Riksdagen 1953 föreslagit att försvarsmakten skulle flytta ut från stadskärnor.

Hämtat från tidningen "Blå dragonen 1965–1966".