Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

1971

Grindstugorna vintern 1970. Foto: Ingemar Ekenberg.

Underofficersoffmässen, vakt- och arrestlokalerna byggdes om för Umeå kommuns kontor och telefoni.

Nybyggnaden av annexet (Norra flygeln) startade i november och slutbesiktades i mars 1973.

Vykort från 1979 som visar annexet (Norra flygeln) bakom stadshuset.

(Klicka för större bild) Skiss gjord av Ted Preutz 1971.