Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

1986

Ryttmästaren 2019.

Kommunen tar över kanslihuset (officersmässen) som renoveras och invigs som Ryttmästaren 1988.

Kanslihuset som sedan blev Ryttmästaren, fotat 1911. Fotoägare: Västerbottens museum.

(Klicka för större bild) Hämtat från Umeå kommuns årsredovisning 1984.