Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

2013

Restaurang Översten, tidigare exercishus (gymnastik), 2019.

Tryckeriet och gången mellan stadshuset och Norra flygeln (som vissa kallade ”suckarnas gång”) revs och nybyggnationen av Länken genomfördes. De omfattande renoveringarna och omflyttningarna av förvaltningar i stadshuset och annexen blev klara i december.

Det gamla exercishuset (gymnastiken) byggdes om till restaurang Översten med sammanträdeslokaler och invigdes 2014.

Länken och Kuben 2019.