Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

2014

Länken och Kuben.

Den nybyggda delen av stadshuset som kallas Kuben blev klar för inflyttning. Kuben och Länken på stadshusets baksida byggdes för att öka mängden kontor och samlokalisera mötesrum. Kuben är sammanlänkad med Norra flygeln och stadshuset genom en passage som kallas Länken. På så sätt kan personal och medarbetare röra sig mellan de olika byggnaderna inomhus via trappor och hissar.

(Klicka för större bild) Förvaltningsritning över stadshuset, Länken, Kuben och Norra flygeln.

(Klicka för större bild) Stadshusets baksida med parkering. Här syns både ridhus, stallar, Sadelmakeriet, Kuben och Stadshuset.