Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

2018

I november byggdes stadshusets reception om för att öka säkerheten. I samband med det förändrades inpassagen till huset så att alla ingångar utom huvudentrén blev personalingångar och hålls låsta.

Det lades även till säkerhetsdörrar till stentrappan i huvudentrén som kräver passerkort för att öppnas. Förändringen genomfördes för att ge en förbättrad service, ett bättre värdskap och en kontrollerad inpassering.