Startsida Umeå kommun

Umeås historia på film

Här kan du se på filmen "En historia från 1621 till i dag" (1988). Filmen spelas upp automatiskt. För att se filmen igen tryck på knappen spela upp. För att aktivera helskärm tryck två gånger i mitten av filmen.

Första delen

Andra delen