Startsida Umeå kommun

Umeås historia på film

Här kan du se på filmen "En historia från 1621 till i dag" (1988). Filmen spelas upp automatiskt. För att se filmen igen tryck på knappen spela upp. För att aktivera helskärm tryck två gånger i mitten av filmen.

Första delen

Andra delen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.