Startsida Umeå kommun

Kontakt, synpunkter och förslag, felanmälan

Telefonist
Ikon, telefon
Ikon, mejl

Kontakt

Akut hjälp

Akut hjälp, krishantering

Frågor, guidning

Få information om kommunens service och tjänster, guidning på webbplatsen, hjälp med blanketter med mera:

Kommuninformation
090-16 10 10 (kontorstid)

Verksamheter, medarbetare

Kontakta verksamheter eller medarbetare:

Växel
090-16 10 00 (kontorstid)

Alla kontaktvägar

www.umea.se/kontakt

Service
Ikon, rapportera fel

Felanmälan

Felanmäl gator, gång- och cykelvägar, trafikljus, parker, lekplatser, fastigheter, idrottsanläggningar, motionsspår, belysning, el, fjärrvärme, internet, vatten, avlopp och avfallshantering:

www.umea.se/felanmalan

Kvinna ritar glödlampa på tavla
Ikon, dialog

Synpunkter, förslag

Lämna synpunkter, förslag, klagomål eller beröm:

Allmänna ärenden

Lämna synpunkter, förslag

Fyll i dina kontaktuppgifter, följ ärendet och få besked när det hanteras. Du kan också lämna synpunkter anonymt.

Omsorg och hjälp

Lämna synpunkter och förslag, socialtjänst

Utbildning och barnomsorg

Lämna synpunkter och förslag,
utbildning och barnomsorg

Samråd

Ta del av inbjudan till dialoger och samråd till exempel på kommunens anslagstavla: www.umea.se/anslagstavla.

Blankett
Ikon, blankett

Blanketter, e-tjänster

Använd blanketter och e-tjänster för olika ärenden:

Blanketter (läs mer under Allmän information)

Självservice, e-tjänster (lista)

Sidan har granskats 2019-02-25

Sidans kortadress: www.umea.se/dialog

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.