Startsida Umeå kommun

Jämställdhetsarbetet 30 år 1989–2019

Som en av tre kommuner i Sverige blev Umeå kommun år 1989 utvald att vara med i en regeringssatsning kring lokalt jämställdhetsarbete. Pilotprojektet pågick i fem år och i samband med det anställdes en projektledare på kommunen.

När pilotprojektet avslutades blev jämställdhetsarbetet en permanent och integrerad del i kommunens organisation och tjänsten jämställdhetshandläggare inrättades.

I år firar arbetet för ett jämställt Umeå 30 år. Under året kommer vi att uppmärksamma detta jubileum med en rad olika arrangemang. Håll utkik efter uppdateringar i spalten till höger!

Hur ser jämställdheten ut i Umeå om 30 år?

Vad är din jämställdhetsvision för Umeå 2049? Vi vill höra om umebornas visioner för jämställdhet i Umeå om 30 år, och idéer kring hur vi ska nå dit. Dela med dig av dina idéer nedan!

Berätta för oss!

Kommunfullmäktiges mål idag är att "Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv".

Har du tankar om hur vi ska arbeta och vilka områden vi behöver satsa på för att nå målet? Berätta!

Har du något annat du vill dela med dig av kring Umeå kommuns framtida jämställdhetsarbete?
Vill du att vi ska kontakta dig för att prata mer om dina visioner och förslag? Fyll i ditt namn och din mejladress. Det är frivilligt.
Kontakt

Linda Gustafsson
Jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Annika Dalén
Utvecklingsstrateg
Umeå kommun
090-16 58 91
070-226 58 90
annika.dalen@umea.se

Jämställdhetsutskottet

Arrangemang under året

Kommande arrangemang

24 oktober kl 18.00 på Kvinnohistoriskt museum:

Utopier för framtiden – jämställdhet 2049. Var är Umeå om 30 år? Det sista samtalet i serien inom ramen för Umeå kommuns uppmärksammande av 30 års jämställdhetsarbete 1989-2019 blickar framåt och pratar om utopier för framtiden.

Jämställdhetsskjuts

Vill ni genomföra en aktivitet eller ett projekt för att uppmärksamma jämställdhetsfrågor i Umeå?

Under året finns pengar att söka i form av tio jämställdhetsskjutsar.

Läs mer och sök jämställdhetsskjusen

Jubileumsskrift

Just nu pågår en upphandling för ett redaktörsuppdrag. En jubileumsskrift med syfte att synliggöra trettio års jämställdhetsarbete med fokus på exempel från verksamheter och genomförda projekt i Umeå kommun kommer att tas fram. Välkommen att delta med anbud till och med den 31 augusti enligt kriterier i bifogad fil:

Förfrågningsunderlag upphandling - redaktörsuppdrag jubileumsbok (pdf, 189Kb)

Tidigare arrangemang

24 januari kl 18.00 på Kvinnohistoriskt museum:

Feministisk organisering i Umeå under 30 år

4 april kl 18.00 på Kvinnohistoriskt museum:

Feminism i maktens rum?Panelsamtal med nuvarande och tidigare politiker från kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott i Umeå om feministiska strategier i lokalpolitiken.