Startsida Umeå kommun

Jämställdhetsskjutsen 2019

För att synliggöra och uppmärksamma 30 års arbete för ett jämställt Umeå 1989–2019 utlyser jämställdhetsutskottet projektmedel för initiativ och aktiviteter som under år 2019 på olika sätt uppmärksammar jämställdhetsfrågor i Umeå kommun.

Vad kan vi få stöd till?

Initiativ och aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar jämställdhetsfrågor i Umeå kommun. Stöd ges till projekt som

Vid fördelning av stödet prioriteras initiativ som sker i samverkan mellan olika aktörer och är nyskapande. Vi uppmuntrar särskilt initiativ som är synliga i stadens offentliga rum och/eller öppna för många att delta i.

Exempel på aktiviteter kan vara att ordna en bokcirkel med feministiska böcker, eller varför inte en feministfestival. Eller något helt annat!

Hur söker vi?

Skicka in ansökan genom att fylla i formuläret. Handläggningstiden är upp till fyra veckor, inga ansökningar handläggs under juli och augusti månad.


2. Vilken jämställdhetsskjuts söker ni? * (obligatorisk)
2. Vilken jämställdhetsskjuts söker ni?Berätta om er som söker - jämställdhetsskjutsarna är öppna för nätverk, föreningar, sociala företag och andra verksamheter som inte är vinstdrivande och som bor i och/eller verkar inom Umeå kommun.

Beskriv bakgrunden till er idé - vilket problem är det ni vill lösa eller vad är det ni vill förbättra?

Vad är det övergripande målet ni vill uppnå med aktiviteten eller projektet - vad är er vision? Vilka konkreta resultat förväntar ni er?

Vad är det ni ska göra för att uppnå målen och resultaten? Vilken metod ska ni använda och vilka aktiviteter ska ni genomföra?

Vilken eller vilka grupper vill ni nå med er aktivitet eller ert projekt? Hur många kommer ni att nå?

Beskriv viktiga datum för planering, genomförande och utvärdering av aktiviteten eller projektet.

Hur ska ni marknadsföra aktiviteten eller projektet och nå ut till målgruppen och övriga?

Redogör för samtliga kostnader i projektet.

Redogör för samtliga övriga intäkter, till exempel egeninsats, biljettintäkter och andra bidrag. Saknas intäkter så skriv 0 kronor.

Skriv hur mycket ni söker till aktiviteten eller projektet från Umeå kommun.
Kontaktperson
Fyll i kontaktuppgifter till den person vi kan kontakta för eventuella frågor kring ansökan. Det är även denna person som kommer att meddelas beslut kring bifall eller avslag på ansökan.
Kontaktperson
Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Annika Dalén
utredare, jämställdhet
Umeå kommun
090-16 58 91
070-226 58 90
annika.dalen@umea.se

Mer information

Vem kan få stöd?

Nätverk, föreningar, sociala företag och andra verksamheter som inte är vinstdrivande och som verkar inom Umeå kommun.

Hur mycket stöd kan vi få?

Det finns medel till totalt tio skjutsar:

Fem lilla jämställdhetsskjutsen på upp till 1989 kronor

Fem stora jämställdhetsskjutsen på upp till 20 190 kronor.

Exempel på kostnader som är möjligt att söka bidraget till är lokalhyra, fika, material, föreläsararvode, tolk- och översättningskostnader med mera. Bidrag beviljas inte till löner, administration eller inventarier.

Får vi söka flera gånger?

Bedömning av inkomna ansökningar sker en gång per månad. Målsättningen är att sprida ut skjutsarna jämnt över året, vilket innebär att om flera ansökningar som uppfyller kriterierna kommer in samma månad kommer inte samtliga att beviljas samtidigt.

En ansökan som inte fått avslag får vara med i nästkommande månads bedömning igen.

Ni får söka fler gånger även om ni beviljats medel för tidigare aktiviteter, men vi prioriterar nya sökanden.

Hur redovisar vi?

Efter genomfört projekt ska en redovisning skickas till område jämställdhet. Den ska innehålla en beskrivande del och en ekonomisk del. Bifoga gärna bilder, filmer, artiklar, nyhetsreportage och annan dokumentation från projektet.

Vart vänder vi oss för mer information?

Kontakta Linda Gustafsson eller Annika Dalén, se kontaktinformation ovan.