Startsida Umeå kommun

Jämställdhetspris

Umeå kommuns jämställdhetsutskott delar årligen ett jämställdhetspris. Priset delas ut till ett företag eller en organisation i Umeå kommun som aktivt arbetat med jämställdhetsfrågor. Det kan till exempel handla om

  • särskilda satsningar på jämställdhetsarbete
  • ett jämställdhetsperspektiv som har integrerats i utvecklingen av nya processer, produkter eller tjänster
  • internt arbete med fokus på till exempel rekrytering eller arbetsmiljö.

Vinnaren av jämställdhetspriset utses av jämställdhetsutskottets beredningsgrupp och presenteras i samband med utskottets sammanträde i december varje år. Priset är, förutom äran, kompetensutveckling i jämställdhetsfrågor för sina medlemmar eller anställda.

Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Tidigare vinnare

2016 Umeå biotech incubator
2015 Fältcom
2014 Norrmejerier
2013 Polarbröd

Sidan har granskats 2019-12-20

Sidans kortadress: www.umea.se/jamstalldhetspris