Startsida Umeå kommun

Umeå leder ett europeiskt nätverk för jämställdhet och hållbar stadsutveckling

Umeå kommun är projektägare i GenderedLandscape, ett URBACT-nätverk bestående av sju europeiska städer, som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Jämställdhet är ett grundläggande mål för europeisk politik. Dessvärre tas inte alltid hänsyn till frågor om makt och kön i policydokument eller i planeringen av service och fysiska utvecklingsprojekt i städer, trots faktumet att kvinnor och män använder staden och dess strukturer på olika sätt.

Nätverket GenderedLandscape strävar efter att skapa en förståelse för staden som en plats där könade maktstrukturer är ständigt närvarande. Städerna kommer att utveckla verktyg och metoder som är lokalt anpassade för att arbeta för jämställdhet i urban policy, planering och service.

Projektet genomförs i två faser:
Fas 1, 6 månader: 2 September 2019 – 2 Mars 2020
Fas 2, 24 månader: 2 Maj 2020 – 2 Maj 2022

ERDF och URBACT logo
Beskriv vad bilden föreställer.
Projektledare

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Annika Dalén
Utvecklingsstrateg
Umeå kommun
090-16 58 91
070-226 58 90
annika.dalen@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus