Startsida Umeå kommun

Rättigheter ger möjligheter

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Tillhör du en av de nationella minoriteterna eller talar du ett av de nationella minoritetsspråken? Då har du rätten att behålla och utveckla ditt språk och din kultur.

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och deras kultur.

Talare av finska, meänkieli och samiska

Talar du finska, meänkieli eller samiska eller har ett av dessa språken som arvsspråk? Då har du särskilda rättigheter i Umeå kommun. Det beror på att Umeå kommun ingår i förvaltningsområdena för dessa språk.

Talare av finska, meänkieli och samiska har rätt att kommunicera på sitt språk med kommunen, både muntligt och skriftligt. Barn har också rätt till förskola helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska. Det gäller även om språket inte används i hemmet. Kommunen ska också erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska.

Umeå kommuns erbjuder bland annat

Hur kan vi förbättra service för minoriteter? 

  • Skicka dina förslag, synpunkter eller frågor till oss via formuläret.
    Det hjälper oss att förbättra vårt arbete och ge service av hög kvalitet.
  • Lämna synpunkter på mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete.
  • Förslag och synpunkter som kommer in diarieförs och följs upp.
    Det du skickar in till kommunen blir normalt offentlig handling.
  • Förslag och synpunkter kommer att redovisas på webbplatsen.

Kontakt

Kontakta arbetsgruppen för minoritetsreformen

Alla invånare har möjlighet att påverka genom dialog och synpunkter till politiker.

Läs mer under dialog och synpunkter

Aktuellt

Bildspel

Bildspel om minoritetsarbetet

Nyhetsbrev

Några gånger per år ger vi ut ett nyhetsbrev där vi berättar om vad som händer. Alla nyhetsbrev finns publicerade under 'Nyhetsbrev' i menyn.

Läs månadens nyhetsbrev

Mer information

Kvalitetsdeklaration (pdf)

Nationella minoriteter och förvaltningsområden (på minoritet.se)

Minoritet.se (Sametingets webb­plats för nationella minoriteter)

Regeringens minoritetspolitik (Regeringens webbplats)

Minoritetsspråk (Institutet för språk och folkminnen)

Sidan har granskats 2020-02-13

Sidans kortadress: www.umea.se/minoriteter