Startsida Umeå kommun

Arbetsgruppen för det minoritetspolitiska arbetet

Kommunen har en arbetsgrupp som samordnar arbetet med de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Umeå kommun. Har du frågor om kommunens arbete för att skydda och främja de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken? Tillhör du någon av de nationella minoriteterna och har förslag på hur kommunen kan främja språk och kultur? Kontakta arbetsgruppen:

Övergripande frågor

Carina Lindberg
090-16 18 98
070-240 11 16
carina.lindberg@umea.se

Aino Dahl
minoritetssamordnar
090-16 11 57
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Peter Steggo
minoritetssamordnare
090-16 12 60
070-201 04 95
peter.steggo@umea.se


Skola

Carina Axroth (finska)
För- och grundskolan
070-560 80 52
carina.axroth@umea.se

Ylva Rune (samiska)
För- och grundskolan
090-16 30 07
070-374 79 03
ylva.rune@umea.se

 

Socialtjänst

Nils Enwald
Socialtjänsten
090-16 18 58
070-321 60 10
nils.enwald@umea.se

 

Kultur

Leif Mårtensson
090-16 33 52
070-556 16 49
leif.martensson@umea.se

 

Fritid

Monica Svonni
070-445 34 12
monica.svonni@umea.se

Emilia Landerholm Martinovic
090-16 34 88
070-517 34 88
emilia.landerholm.martinovic@umea.se

Lämna synpunkter/påverka

Alla medborgare har möjlighet att påverka genom dialog med och synpunkter till politiker.

Läs mer om dialog och synpunkter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus