Startsida Umeå kommun

Finskt förvaltningsområde

Umeå kommun är förvaltningsområde för finska, det innebär att det finska språket och kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetspråk. I kommunen bor det finsktalande som verkar och utövar sin kultur och finska språket, därför är det naturligt att Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska.

Umeå kommun blev finsk förvaltningsområde 1 februari år 2011 och det betyder att kommunen särskilt skyddar och främjar finsk kultur och finska språket. Det innebär att kommunen:

  • informerar finsktalande om lagen
  • ger inflytande och samråder med representanter för finsktalande
  • skyddar och främjar finska språket och finsk kultur, med särskilt fokus på barn
  • ger service och erbjuder myndighetskontakt helt eller delvis på finska vid efterfrågan
  • ger barn-och äldreomsorg helt eller delvis på finska vid efterfrågan.

Kontakt med kommunen

Välkommen att ta kontakt med Umeå kommun på finska genom att ringa växeln på 090- 16 10 00 och be om vidarekoppling.

Minoritessamordnaren nås på 090 - 16 1157, socialtjänsten nås på 090 - 16 10 02.

Finska språket och finsk kultur

Kommunen arbetar fortlöpande med hur finsk kultur och finska språket ska främjas i praktiken och hur behovet från finsktalande ska mötas. En del handlar om att synliggöra och sprida kunskap om finsk kultur. I högerspalten finns länkar för mer kunskap.

Kontakt

Aino Dahl
minoritetssamordnare med finsk inriktning
Umeå kommun
090-16 11 57 
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Riitta Päivärinta Stenvall

minoritetssamordnare, äldreomsorgen

090- 16 21 78

riitta.paivarinta@umea.se

Socialtjänsten ger råd och stöd på finska

Du som är finskspråkig kan få råd och stöd av socialtjänsten på ditt eget språk på 090-16 10 02.

Sidan har granskats 2019-05-10

Sidans kortadress: www.umea.se/finska