Startsida Umeå kommun

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieltä. Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat jiddisch, romani chib, saami, suomi ja meänkieli.

Laki kansallista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tuli voimaan 1. tammikuuta 2010. Laki rakentuu Ruotsin hallituksen vähemmistöpoliittiseen strategiaan, mikä merkitsee velvollisuuksia Uumajan kunnalle ja oikeuksia vähemmistöryhmiin kuuluvillehenkilöille. Lainsäädännön tarkoituksena on suojella Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistöjen oikeuksia, lisätä vähemmistöjen vaikutusmahdollisuuksia sekä edistää vähemmistökieliä ja kulttuureja. Uumajan kunta kuuluu saamen, meänkielen ja suomen hallintoalueeseen, mikä tarkoittaa sitä että näillä vähemmistöillä on myös ns vahvistettu suoja.

Lain mukaan Uumajan kunta:

  • tiedottaa vähemmistöille laista
  • antaa vaikutusvaltaa ja neuvottelee vähemmistöjen kanssa
  • suojelee ja edistää vähemmistöjen kieltä ja kulttuuria, lapsia erityisesti huomioon ottaen
  • antaa palvelua ja tarjoaa yhteydenpitoa viranomaisten kanssa kokonaan tai suurelta osin saamen ja suomen kielellä sitä kysyttäessä ja muilla vähemmistökielillä jos on kielitaitoista henkilökuntaa
  • tarjota lasten- ja vanhustenhoitoa kokonaan tai suurelta osin saamen ja suomen kielellä tarvittaessa.

Mitä kunta tekee?

Uumajan kunnan vähemmistötyö alkoi syksyllä 2009 ja joulukuussa samana vuonna tuli myös tieto hallituksen myöntämistä varoista uudistukseen. Kunnan eri toimintojen edustajista koostuva työryhmä tekee työtä vahvistaakseen vähemmistöjen asemaa eri tavoin Uumajan kunnassa.  Työryhmä suunittelee ja järjestää tiedotustilaisuuksia ja toimintoja tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Työryhmä neuvottelee vähemmistöjen kanssa saadakseen tietää, mitä tarpeita vähemmistöillä on ja mitä eri toimintoja kunnan tulee tarjota.

Laki on uudistettu 1. tammikuuta 2019 alkaen.

Vähemmistölaki suomeksi

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Symbol
Ota yhteyttä

Ota yhteyttä vähemmistöuudistustyöryhmään:

Työryhmä

Kaikki kansalaiset voivat vaikuttaa jättämällä mielipiteitään.

Lue lisää kohdasta "dialog och synpunkter" (ruotsiksi)

Ajankohtaista

Ilmoittaudu Leena Hussin luentoon.

Lisätietoja

Tietoa Uumajan kunnan palveluista suomeksi

Minoritet.se (Saamekäräjien sivu kansallisista vähemmistöistä)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus