Startsida Umeå kommun

Sök pengar ur kulturpotten

Umeå kommun är finskt och samiskt förvaltningsområde. Vi får årligen ett statsbidrag för arbetet med de nationella minoriteterna. I samråd med Delegationen för finska språket i Umeå och Samiska delegationen, har vi beslutat att en del av bidraget ska gå till en kulturpott för kulturaktiviteter och språkfrämjande arrangemang – år 2018 finns preliminärt 140 000 kronor för finska aktiviteter och 120 000 kronor för samiska. I dagsläget är det enbart bidrag till finska aktiviteter och arrangemang som söks via webben.

Syftet med kulturpotten

Syftet med kulturpotten är att främja de nationella minoriteternas språk och kultur, särskilt med fokus på barn. Med bidraget vill vi kunna stötta föreningar i deras arbete att skydda och främja de nationella minoritetsspråken finska och samiska genom kulturaktiviteter och språkrevitaliserande insatser. Vi vill särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet.

Vilka kan söka?

Ideella föreningar med säte i Umeå kommun som är registrerade i kommunens föreningsregister kan söka bidrag ur kulturpotten. Om du som privatperson har projektidéer uppmuntrar vi dig att söka samarbete med en förening. Ta gärna kontakt med oss om du har en projektidé som du vill diskutera, vi kan ge tips och råd.

Hur mycket bidrag delas ut?

Vi vill gärna se en mångfald av arrangemang och projekt, därför är riktlinjen max 20 000 kronor per ansökan. I särskilda fall kan vi göra undantag. Vi ger inte bidrag till löner eller arvoden inom föreningen, inte heller för lokalhyra om ni använder föreningens egna lokaler.

Ansökan och beslut

Sista ansökningsdagar för 2018 är 31 januari, 30 april och 30 september. Beslut om bidrag tas inom 30 dagar från sista ansökningsdag. Umeå kommun betalar vanligtvis ut pengarna efter att redovisning skickats in. Behövs bidraget i förskott så går det att ordna.

Ansök om bidrag

Redovisning

När ni genomfört ett arrangemang ska ni skicka in en redovisning och en ekonomisk rapport. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Formulär för redovisning

Kontakt

Robert Tenevall
kulturkonsulent
090-16 16 22
robert.tenevall@umea.se

Leif Mårtensson
ledningskoordinator
090-16 33 52
leif.martensson@umea.se

Sidan har granskats 2019-08-28

Sidans kortadress: www.umea.se/kulturpotten