Startsida Umeå kommun

Kulttuuripotti-tuen jakamisen säännöt

Uumajan kunta on suomen ja saamen kielten hallintoaluekunta. Me saamme vuosittain valtion tukea tehdäksemme työtä kansallisten vähemmistöjen kanssa. Yhteistyössä Uumajan Suomen kielen Delegaation sekä Saamen kielen Delegaation kanssa olemme päättäneet, että osa tästä tuesta käytetään Kulttuuripottiin kulttuuritoimintoja ja kieltä elvyttäviä tilaisuuksia varten. Vuodelle 2019 on varattu potti suomenkielisiin tilaisuuksiin.  Jotta niin moni kuin mahdollista saisi mahdollisuuden hakea näitä rahoja, jotka on tarkoitettu suomea ja saamea puhuville Uumajan kunnassa, sovellamme avointa hakemusten käsittelytapaa, joka on samanlainen kuin kunnan muu yhdistyksille jaettava tuki.

Miksi tuki on olemassa?

Kulttuuripotin tarkoituksena on edistää kansallisten vähemmistöjen kieltä ja kulttuuria erityisesti lapsia ajatellen. Tämän tuen avulla haluamme tukea yhdistyksiä niiden työssä suojellakseen ja edistääkseen kansallisia vähemmistökieliä suomea ja saamea niin, että ne voivat tehdä kulttuuritoimintoja ja kieltä elvyttäviä panostuksia. Haluamme etenkin edistää lasten kulttuuri-identiteetin kehittymistä.

Ketkä voivat  hakea tukea?

Aattelliset yhdistykset, joiden toimipaikkana on Uumajan kunta ja jotka ovat rekisteröity Uumajan kunnan yhdistysrekisteriin, voivat hakea tukea Kulttuuripotista. Jos sinulla yksityisenä henkilönä on projekti-ideoita, kannustamme sinua hakemaan tukea yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Ota mielellään yhteyttä meihin, jos sinulla on ideoita projektista ja haluat keskustella niistä, me annamme neuvoa ja tukea.

Kuinka paljon tukea voi saada?

Haluamme mielellämme tukea erilaisia tilaisuuksia ja projekteja, siksi jokaisen anomuksen suuntaviivana on enintään 20 000 kr. Erityisissä tapauksissa voimme tehdä tästä poikkeuksen. Emme anna tukea yhdistykselle palkkaan tai palkkioon, emme myöskään anna tukea vuokraan jos käytätte yhdistyksen omaa toimitilaa.

Kuinka tukea voi hakea?

Hae tukea tästä. Viimeiset hakupäivät vuodelle 2019 ovat 31. tammikuuta, 30. huhtikuuta ja 30. syyskuuta. Päätös tuen saamisesta otetaan 30 päivän sisällä viimeisestä hakupäivästä. Uumajan kunta maksaa tavallisimmin rahat sen jälkeen kun rahat ovat tilitetty. Tuen maksaminen etukäteen voidaan myös järjestää.

Millä tavalla selvitämme kulumme?

Tilaisuudet ja projektit voidaan selvittää lomakkeella joka löytyy Uumajan kunnan kotisivulta. Tästä löydät kaavakkeen tehdäksesi taloudellisen selonteon. Dokumentoi mielellään kuvien, filmien, artikkeleiden, uutisten tai muiden asioiden avulla.

Koska rahat maksetaan?

Uumajan kunta antaa rahaa sen jälkeen kun hakemus on lähetetty kuntaan. Jos tarvitsette tukea etukäteen, se voidaan järjestää.

Yhteyshenkilö

Aino Dahl
suomalainen tiedottaja/ koordinaattori
Uumajan kunta
090-16 11 57
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Robert Tenevall (vanhempainvapaalla)
090-16 16 22
robert.tenevall@umea.se

sijainen Eva Lindgren

090 - 16 16 24

Leif Mårtensson
Kultur
090-16 33 52
leif.martensson@umea.se

Mer information