Startsida Umeå kommun

Utbildning om minoritetsreformen och mänskliga rättigheter fredag 30 november

Välkommen till utbildning om minoritetsreformen och mänskliga rättigheter.

Nästa år träder förändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft som bland annat innebär kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Förändringarna kommer att påverka det arbete som görs i kommuner och landsting/regioner på olika sätt.

Umeå kommun bjuder politiker, tjänstepersoner och de nationella minoriteterna in till en föreläsning med Kaisa Syrjänen Schaal för att ge en kunskapsöversikt om arbetet med de nationella minoriteterna och ansvaret som myndigheterna har gentemot dessa grupper. Föreläsningen kommer att varvas med dialog och diskussion om minoritetsreformen, roller och förväntningar.

Deltagarna kommer att få en större förståelse för betydelsen av minoritetsarbetet och kopplingen till de mänskliga rättigheterna.

 

Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Tonsalen

Datum: fredag 30 november 2018

Tid: 13.15-16.00 inkl fikapaus

SIsta anmälningsdag onsdag 28 november!

 

Alla är välkomna att delta på utbildningen, men önskar du fika bör du anmäla dig nedan. Tack!

 

Tervetuloa! ברוכים הבאים! Tervetullu! Saste aven! Buerestbåhtieme! Välkommen!

Kontakt

Aino Dahl
minoritetssamordnare
Viva minoritet
Umeå kommun
090-16 11 57
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

 

Peter Steggo
minoritetssamordnare
Viva minoritet
Umeå kommun
090-16 12 60
070-201 04 95
peter.steggo@umea.se