Startsida Umeå kommun

Afasi

Afasi är en försämrad förmåga att använda språket. Afasi förekommer ofta efter stroke och andra hjärnskador. Det finns personer med afasi som inte kan prata, men oftast är en del språkfunktioner kvar.

Det finns olika typer av afasi. Personens förmåga att förstå det hen hör och läser och förmågan att uttrycka sina tankar i tal och skrift kan vara påverkad i olika hög grad, var för sig eller samtidigt. Räkneförmågan kan också påverkas.

Du kan underlätta genom att:

  • ställa enkla frågor, till exempel ja- och nejfrågor, eller koncentrera frågorna på vad och hur
  • tala långsamt och tala om en sak i taget
  • använda bilder och skrift som komplement.
  • upprätthålla ögonkontakt
  • använda kroppsspråk och ha papper och penna till hands
  • ge den tid som behövs utan att avbryta
  • vända dig direkt till personen, inte till en eventuell följeslagare
  • sitta i ett tyst rum utan radio eller andra personer som samtalar bredvid.
Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt? Eller har du i övrigt synpunkter på innehållet på sidorna?

Kontakta:
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.