Startsida Umeå kommun

Lungsjukdom

Det finns olika typer av sjukdomar i lungorna. Det finns obstruktiva sjukdomar, där luftflödet i luftvägarna är förhindrat, till exempel astma och KOL.

Det finns även restriktiva sjukdomar med minskad total lungvolym, till exempel sarkoidos. Dessutom finns en rad andra sjukdomar som tuberkulos, cystisk fibros och lungcancer.

Du kan underlätta genom att:

  • boka mötet i en lokal där deltagarna inte behöver gå i trappor eller har lång transportsträcka
  • ha sittplatser i korridorer och längs längre transportvägar
  • stänga fönster under pollensäsongen, eller om någon röker utanför
  • undvika starka dofter, tobaksrök och kläder med djurhår på.
Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt? Eller har du i övrigt synpunkter på innehållet på sidorna?

Kontakta:
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.