Startsida Umeå kommun

Social fobi

Social fobi är en uttalad och varaktig rädsla för sociala situationer. Personen är rädd för att hamna i situationer med andra människor där hen riskerar att känna sig bortgjord eller granskad.

Rädslan kan leda till att personen undviker att umgås i sociala sammanhang. Rädslan för att göra bort sig kan yttra sig till exempel genom typiska ångestreaktioner som svettningar, rodnad, hjärtklappning, stamning, skakningar och svimningskänsla. Det är viktigt att komma ihåg att social fobi inte är ”vanlig blyghet”. Det krävs ofta behandling för att personer med social fobi ska kunna ha en fungerande vardag.

Du kan underlätta genom att:

  • ha möte på en avskild plats
  • skicka ut tydlig information om vad mötet handlar om, så att personen kan förbereda sig
  • undvika lunchmöte i en restaurang, många med social fobi har svårt för stora folksamlingar och att äta inför andra.

Underlätta för en kollega med social fobi genom att:

  • ha tydliga genomgångar av nya arbetsuppgifter
  • alltid ge tid för förberedels inför till exempel presentationer
  • låta personen med social fobi själv bestämma i vilken utsträckning hen vill delta i konversationer i sociala samanhang, till exempel på fikaraster och större möten.
Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt? Eller har du i övrigt synpunkter på innehållet på sidorna?

Kontakta:
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.