Startsida Umeå kommun

Synskador

I mötet med en synskadad person är det viktigt att du ger dig till känna. Säg till då du kommer in i rummet. Presentera dig och tala om vad du ska göra.

Du kan underlätta genom att:

  • erbjuda din arm vid ledsagning, låt den synskadade ta din arm, inte tvärtom
  • säga till när du går och ledsaga till en fast punkt där personen kan orientera vidare sig själv
  • dämpa bländande eller stark belysning
  • tänka på att det krävs fullgod syn för att kunna läsa skyltar, hitta markeringar eller hantera kölappsystem
  • erbjuda personlig service för synskadade personer
  • undvika kösystem som bygger på synintryck om din verksamhet ofta möter synskadade
  • inte störa ledarhunden, den följer med sin förare överallt och är i arbete
  • mejla ut presentationer och bildspel i förväg inför möten, så att en personen med synskada kan följa presentationen i valfritt format på sin surfplatta.

Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt? Eller har du i övrigt synpunkter på innehållet på sidorna?

Kontakta:
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.