Startsida Umeå kommun

Utmattningssyndrom (Utbrändhet)

Utmattningssyndrom (utbrändhet) är ett resultat av långvarig och svår stress, samtidigt som hjärnans återhämtning har varit otillräcklig under en längre tid. Det kan utveckla flera fysiska och psykiska symptom som sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, ångest, trötthet med flera. Tillståndet drabbar ofta högpresterande individer.

Du kan underlätta genom att:

  • ha god framförhållning med mötesdatum
  • hålla mötet i en lugn miljö med lite stimuli
  • tänka på att många med utmattningssyndrom har väldigt höga krav på sig själv och har svårt att säga nej, till exempel vid planering av återgång till arbete eller ökad aktivitetsnivå
  • ha struktur och balans mellan aktivitet och återhämtning under den långa vägen tillbaka till arbete, det är en viktig hörnsten vid rehabilitering
  • börja på en låg nivå, bygg sedan på efter hand
  • vara lyhörd för bakslag, att stoppa i tid och ta ett steg tillbaka när det behövs leder ofta till kortare rehabiliteringstid.

Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt? Eller har du i övrigt synpunkter på innehållet på sidorna?

Kontakta:
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.