Startsida Umeå kommun

Umeå folkets Husförening u.p.a.

Umeå Folkets Husförenings uppgift är att tillgodose Umeåbornas behov av lokaler till kulturverksamhet, föreningsverksamhet och kommersiell verksamhet.

Folkets Hus i Umeå uppför, förvaltar och tillhandahåller allmänna samlingslokaler. Där erbjuder Folkets hus förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet samt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen kan också i egen regi svara för sådan verksamet och i anslutning driva restaurangverksamhet.

Koncernförhållanden

Umeå Folkets Husförening har ett vilande dotterbolag, Teatercaféet i Umeå AB.

Kontakt

Umeå Folkets Husförening
090-15 62 00
kontaktuppgifter

Ledning

Ingela Wallrud
ordförande

Håkan Bäckström
verkställande direktör

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus