Startsida Umeå kommun
Bild på händer

Vad tycker du om din fritid?

Tyck om din fritid

"Tyck om din fritid" heter Fritids forum för medborgardialog där du kan lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer. De inkomna förslagen fördelas sedan ut till dem som har bäst kunskap om ämnet och du som förslagslämnare lovas återkoppling så snart som möjligt.

Var med och påverka – din åsikt är viktig

Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med invånarnas önskemål. Vi är tacksamma för alla inlägg och är glada över att ni använder ett acceptabelt språk. Om det missbrukas kommer vi inte att publicera synpunkten.

Tyck till via app

Nu kan du också lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer via app. Ladda ner appen "Felanmälan Umeå kommun", antingen i Google play store för Android-mobiler eller i App store för iPhone.

Mer information

Från och med 1 juni finns "Tyck om din fritid" i samma system som många andra av Umeå kommuns verksamheter, Infracontrol. Det innebär bland annat att du kan följa ditt ärende genom att lämna din mejl eller ditt mobilnummer.

Läs mer om appen

Sidan har granskats 2018-06-01

Sidans kortadress: www.umea.se/tyckomdinfritid