Startsida Umeå kommun

Personal, Fritid

Kontaktuppgifter

Telefon

090-16 10 00 (växel)

Postadress

Umeå kommun, Fritid
901 84 Umeå

Besöksadress Fritidskontoret, stadshusområdet

Stadshusområdet, Södra flygeln,
Skolgatan 31, infart från Brogatan

Öppettider Fritidskontoret, stadshusområdet

Vintertid (1 september–31 maj):
Vardagar klockan 08–17, lunchstängt klockan 12–13 

Mejl om bidrag till föreningar:

fritid.bidrag@umea.se

Mejl om förenings- och fritidslokaler:

fritid.bokning@umea.se

Mejl för övriga frågor till Fritid:

umea.fritid@umea.se

Lämna synpunkter, förslag och felanmälningar

Söker du politiker i fritidsnämnden?

Information om fritidsnämnden

Ledning​

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Stefan Hildingsson

fritidschef

stefan.hildingsson@umea.se

090-16 16 08
070-343 26 80

Anders Linder

avdelningschef, Drift

anders.linder@umea.se

090-16 54 07
070-570 78 45

Peter Hörnemalm

avdelningschef, Föreningsbyrå och stab

peter.hornemalm@umea.se

090-16 16 18
070-299 17 05

Patrik Samuelsson

avdelningschef, Bad

patrik.samuelsson@umea.se

090-16 16 45
070-296 22 98

Åsa Säfsten Boman

avdelningschef, Unga

asa.boman@umea.se


090-16 33 55
070-279 56 43

Björn Söderbäck

personalchef

bjorn.soderback@umea.se

090-16 23 99
070-544 98 44

Monia Sundelin

ekonomi, controller

monia.sundelin@umea.se

090-16 11 08

070-554 09 19


Föreningsbyrå och stab

För öppettider och besöksadress, se Fritidskontoret ovan.

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Peter Hörnemalm

avdelningschef

peter.hornemalm@umea.se

090-16 16 18
070-299 17 05

Monica Svonni

enhetschef

monica.svonni@umea.se

090-16 34 88
070-445 34 12

Elisabeth Anttu

nämndsekreterare

elisabeth.anttu@umea.se

090-16 34 80
Föreningsstöd, bidrag

fritid.bidrag@umea.se


Ida-Maria Hallberg
(vik. Jennie Jonsén)

konsulent, ungdom, landsbygd, miljö, sociala föreningar

ida-maria.hallberg@umea.se

090-16 21 45
070-611 25 65

Klara Enmark

konsulent, integration och mångfald

klara.enmark@umea.se

090-16 16 20
072-222 25 72

Ida Odeblom

konsulent, idrott, friluftsliv

ida.odeblom@umea.se

090-16 16 55
072-222 26 24

Eva Lindgren

konsulent, ungdom, folkhälsa, lovsatsning, lotteri

eva.lindgren.2@umea.se

090-16 16 24, 070-950 47 30

Robert Tenevall

konsulent, kultur

robert.tenevall@umea.se

090-16 16 22

Sofie Wennberg

konsulent, inkludering, Kompiskort

sofie.wennberg@umea.se

090-16 16 05
Lokalbokningen

Telefontid 10.00–12.00

fritid.bokning@umea.se

090-16 18 55

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Patrik Samuelsson

avdelningschef

patrik.samuelsson@umea.se

090-16 16 45
070-296 22 98

Johanna Wiklander

tf enhetschef, Navet, Umelagun, Hemgårdens bad och gym

johanna.wiklander@umea.se

070-650 01 62

Jonna Segrén

enhetschef, Storsjöhallen, Obbolabadet, Vallbadet, Sävar simhall

jonna.segren@umea.se

090-16 35 22
070-693 61 20


Drift

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Anders Linder

avdelningchef

anders.linder@umea.se

090-16 54 07
070-570 78 45

Erik Spade

fiskerikonsulent

erik.spade@umea.se

090-16 16 49
070-320 09 35

Hyra av utrustning och material

Öppettider: Vardagar 08.00–15.00, lunchstängt 11.00–12.00.

Besöksadress: Strömvägen 4, Västerslätt

Nina Pettersson

idrottsplatsarbetare

fritiddrift@umea.se

090-16 54 10
070-637 61 01

Friluftsliv, Bräntberget, motionsspår, skidspår, Nolia friidrottshall, Nolia tennishall, småbåtshamnar och farleder

Roger Hamstig

enhetschef

roger.hamstig@umea.se

090-16 54 03
070-611 28 58

Patrik Wivstad

samordnare, friluftsliv

patrik.wivstad@umea.se

090-16 16 12
073-637 53 49

Nolia friidrottshall/Nolia Tennishall

vaktmästeri

dragonen.fritid@umea.se

 070-633 02 44


Nolia ishall, badplatser, skolidrottsplatser, idrottsplatser och isbanor

Sofia Åström

enhetschef

sofia.astrom@umea.se

090-16 54 02
070-533 01 92

Nolia idrottscentrum

vaktmästeri

dragonen.fritid@umea.se

090-16 16 35

Skolidrottshallar, Friidrott Campus, Umeå Energi Arena, A3 arena

Camilla Lundberg

enhetschef

camilla.lundberg.2@umea.se

090-16 16 34

A3 arena

vaktmästeri


090-16 52 93

Umeå energi arena

reception

fritid.gammliaic@umea.se

090-16 16 30

Tillsynsgrupp skolidrottshallar, akuta ärenden kvällar och helger 

070-850 65 36
070-850 65 37


Fritid för alla

Öppettider: www.umea.se/fritidforalla

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Brita Mattsson

enhetschef

brita.mattsson@umea.se

070-332 68 33

Annelie Karlsson

fritidssamordnare

fritidforalla@umea.se

090-16 19 96
070-602 66 29

Malin Olofsson

fritidssamordnare

fritidforalla@umea.se

090-16 19 96
070-602 66 39


Mötesplatser för unga

Öppettider och kontaktuppgifter till fritidsgårdar och mötesplatser: www.umea.se/ung

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Jan Samuelsson

enhetschef, Mobil mötesplats, Hörnefors fritidsgård, Sävar fritidsgård, Alcatraz fritidsgård, Ropstugan fritidsgård, Västangård fritidsgård, Hamnmagasinet ungdomens hus

jan.samuelsson@umea.se

090-16 36 25
070-640 30 76

Brita Mattsson

enhetschef, Mariehems fritidsgård

Sjöfrugården fritidsgård, Ålidhems fritidsgård, Tegs fritidsgård, Athena fritidsgård, Ersboda ungdomens hus, Fritid för alla

brita.mattsson@umea.se

070-332 68 33


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus