Startsida Umeå kommun

Samhällsbyggnad

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Resultatet av vår verksamhet ska ge största möjliga värde för Umeås invånare och näringsliv. Verksamhetens medarbetare ska uppfattas som tillgängliga, kompetenta och effektiva samhällsbyggare.

Organisation

Samhällsbyggnad är en kund- och processorienterad organisation med sju avdelningar: Bostadsanpassning, Bygglov, Detaljplanering, Lantmäteri, Mark och exploatering, Miljö- och hälsoskydd och Övergripande planering.

Vi har delat in våra processer i interna och externa processer. De interna processerna har kunder främst inom Umeå kommun och de externa processerna utanför kommunens organisation. Vi har ett samordnat ledarskap med processledare och kompetensledare. Hela förvaltningen är ISO 9001-certifierad och vi arbetar med processutveckling och ständiga förbättringar.

Organisation 2019, Samhällsbyggnad

Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Kontakt

Samhällsbyggnad
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Besöksadress:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.