Startsida Umeå kommun

Samhällsbyggnad

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Resultatet av vår verksamhet ska ge största möjliga värde för Umeås invånare och näringsliv. Verksamhetens medarbetare ska uppfattas som tillgängliga, kompetenta och effektiva samhällsbyggare.

Organisation

Samhällsbyggnad är en kund- och processorienterad organisation med sju avdelningar: Bostadsanpassning, Bygglov, Detaljplanering, Lantmäteri, Mark och exploatering, Miljö- och hälsoskydd och Övergripande planering.

Vi har delat in våra processer i interna och externa processer. De interna processerna har kunder främst inom Umeå kommun och de externa processerna utanför kommunens organisation. Vi har ett samordnat ledarskap med processledare och kompetensledare. Hela förvaltningen är ISO 9001-certifierad och vi arbetar med processutveckling och ständiga förbättringar.

Organisation 2019, Samhällsbyggnad

Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Kontakt

Samhällsbyggnad
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Besöksadress:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Rune Brandt, samhällsbyggnadschef

Rune Brandt
samhällsbyggnadschef

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus