Startsida Umeå kommun

Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten arbetar med frågor som handlar om miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, plan- och miljö, hållbar konsumtion, alkoholservering och försäljning, tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel. Vår förvaltarenhet arbetar med frågor som rör förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Miljö- och hälsoskydd hanterar ansökningar, anmälningar och bedriver tillsyn utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, alkohollagstiftningen, tobakslagstiftningen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten ansvarar också för miljöövervakning och samhälls- och hållbarhetsfrågor, rådgivning utifrån konsumentlagstiftningen, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
090-16 16 89 (fax)
mhn@umea.se

Besöksadress:
Miljö- och hälsoskydd
Stadshuset
Skolgatan 31A

Postadress:
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
901 84 Umeå

Organisationsnummer:
212000-2627

Bankgiro:
154-2079
IKB 14214

Blanketter, avgifter
Mer information