Startsida Umeå kommun

Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten arbetar med frågor som handlar om miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, plan- och miljö, hållbar konsumtion, alkoholservering och försäljning, tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel. Vår förvaltarenhet arbetar med frågor som rör förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Miljö- och hälsoskydd hanterar ansökningar, anmälningar och bedriver tillsyn utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, alkohollagstiftningen, tobakslagstiftningen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten ansvarar också för miljöövervakning och samhälls- och hållbarhetsfrågor, rådgivning utifrån konsumentlagstiftningen, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
090-16 16 89 (fax)
mhn@umea.se

Besöksadress:
Miljö- och hälsoskydd
Stadshuset
Skolgatan 31A

Postadress:
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
901 84 Umeå

Organisationsnummer:
212000-2627

Bankgiro:
154-2079
IKB 14214

Blanketter, avgifter
Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.