Startsida Umeå kommun

Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten arbetar med frågor som handlar om

 • miljöskydd
 • hälsoskydd
 • livsmedel
 • miljöplanering
 • naturvård
 • hållbar ekonomi
 • alkoholservering och -försäljning
 • försäljning av tobak och liknande produkter
 • försäljning av receptfria läkemedel.

Vår förvaltarenhet arbetar med frågor som rör förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Miljö- och hälsoskydd hanterar ansökningar, anmälningar och bedriver tillsyn utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, alkohollagstiftningen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Verksamheten arbetar också med

 • miljöövervakning
 • samhälls- och hållbarhetsfrågor
 • rådgivning utifrån konsumentlagstiftningen
 • budget- och skuldrådgivning 
 • energi- och klimatrådgivning.
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
090-16 16 89 (fax)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Besöksadress:

Miljö- och hälsoskydd
Stadshuset
Skolgatan 31A

Postadress:

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
901 84 Umeå

Organisationsnummer:
212000-2627

Bankgiro: 154-2079

IKB 14214

Blanketter, avgifter
Mer information