Startsida Umeå kommun

Förvaltarenheten

Förvaltarenheten tillhör Miljö- och hälsoksydd och här arbetar tre förvaltare.

Uppdrag:

  • Förvaltarenheten säljer tjänster till överförmyndarnämnden i Umeå kommun.
  • Förvaltarenheten arbetar med att bevaka rätt, sörja för person och förvalta egendom för våra huvudmän enligt föräldrabalkens intentioner och praxis.
  • Målgruppen är huvudmän med psykiskt funktionshinder.
  • Förvaltarenheten i Umeå arbetar aktivt med kvalitetssäkring och att hitta metoder för att bibehålla/förbättra våra huvudmäns livskvalitet.

Förvaltarenheten i Umeå har certifierat sin verksamhet enligt ISO 9001.

Kontakt

Camilla Falk
090-16 17 04
070-208 66 00
camilla.falk@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.