Startsida Umeå kommun

Förvaltarenheten

Förvaltarenheten tillhör Miljö- och hälsoskydd och här arbetar fyra förvaltare.

Uppdrag

  • Förvaltarenheten säljer tjänster till överförmyndarnämnden i Umeå kommun.
  • Förvaltarenheten arbetar med att bevaka rätt, sörja för person och förvalta egendom för våra huvudmän enligt föräldrabalkens intentioner och praxis.
  • Målgruppen är huvudmän med psykiskt funktionshinder.
  • Förvaltarenheten i Umeå arbetar aktivt med kvalitetssäkring och att hitta metoder för att bibehålla/förbättra våra huvudmäns livskvalitet.

Förvaltarenheten i Umeå har certifierat sin verksamhet enligt ISO 9001.

Kontakt

Camilla Falk
090-16 17 04
070-208 66 00
camilla.falk@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus