Startsida Umeå kommun

Hållbar konsumtion

Inom området för hållbar konsumtion erbjuder Umeå kommun energi- och klimatrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen ger råd i frågor som rör din privatekonomi. Vi kan till exempel hjälpa dig att gå igenom din ekonomi när du ska ta lån och köpa hus eller hjälpa dig med att söka skuldsanering om du har stora skulder du inte blir av med.

Energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen svarar kostnadsfritt på frågor om hur du kan minska din energianvändning och därmed minska din belastning på klimatet.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen erbjuder opartisk och professionell rådgivning till dig som konsument. Vi erbjuder endast rådgivning till privatpersoner som köpt eller ska köpa av företag.

Du kan vända dig till konsumentrådgivningen

  • inför ett större köp
  • om du är missnöjd med en vara eller tjänst och vill klaga eller reklamera
  • om du har frågor om dina rättigheter som konsument.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.