Startsida Umeå kommun

Klimat, miljö och hållbarhet

Vi arbetar för hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Det övergripandet målet är att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet, med visionen att Umeå ska ha 200 000 invånare 2050. Visionen återspeglas i flera strategiska dokument, till exempel i översiktsplan, strategisk plan för 2016–2028 och jämställdhetsstrategi. På Miljö-och hälsoskydd jobbar vi med följande projekt för att uppnå målen:

  • Faritrade city Umeå
  • Sharing City Umeå
  • Klimatneutrala Umeå
  • Koldioxidsnåla platsen 2.0
  • Klimathänsyn i upphandling
  • Hållbar stadsutveckling och ekosystemtjänster
  • Rådslag för hållbar stadsutveckling
  • Transportutmaningen 2030 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus