Startsida Umeå kommun

Livsmedel, alkohol, folköl, tobak och receptfria läkemedel

Livsmedel

Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll. Livsmedelskontrollen ska förebygga att invånarna i Umeå kommun köper livsmedel som inte håller utlovad kvalitet, som är felaktigt eller ofullständigt märkta eller som är skadliga på annat sätt.

Serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillståndsprövning vid ansökan om serveringstillstånd och för tillsyn över de verksamheter som beviljats tillstånd.   

Tobak

Miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillståndsprövningen vid ansökan om tobakstillstånd, anmälan om försäljning av e-cigaretter samt tillsyn av försäljning av tobak och liknande produkter och rökfria miljöer.

Folköl

Miljö- och hälsoskydd ansvarar för anmälan om- och tillsyn av folkölförsäljning.

Receptfria läkemedel

Miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn över försäljning av vissa receptfria läkemedel.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus